Sustavi za naplatu

Sustav za naplatu (billing sustav) sadrži aplikacije za upravljenje podacima o korisnicima, prikupljanje podataka o korištenju usluga, izračun cijene korištenih usluga i kreiranje računa za naplatu. Sustav također izračunava troškove usluga prema drugim telekomunikacijskim operatorima.

Sustav je jedan od osnovnih sustava svakog telekom operatora. Bez njega operator ne bi mogao ponuditi i naplatiti svoje proizvode i usluge.

Obračun telekomunikacijskih usluga

Sustav BIS namijenjen je vođenju evidencije o matičnim podacima korisnika, formiranju cjenika telekomunikacijskih usluga, pregledu i ispisu računa, te praćenju zaduženja i naplate. Sustav je fleksibilan i omogućuje dodavanje novih usluga. Sustav omogućava povezivanje raznovrsnih funkcija, službi i usluga u jednu cjelinu i podiže brigu o korisnicima na višu razinu.


Međuoperatorski obračun

Sustav za obračun međuoperatorskih telekomunikacijskih usluga sastoji se od podsustava za prikupljanje i predobradu telefonskog prometa i servera za obračun usluga. Za obračun netelefonskih usluga, koristi se samo podsustav za obračun usluga. Prikupljeni zapisi (CDR-i) za odlazni i dolazni promet su temelj za međunarodni / međuoperatorski obračun telefonskih razgovora.


Arhitektura